Psychika dětí a mládeže / Child and Youth - Mental Health Series (2005)

Deprese a úzkostné stavy už nejsou jen nemocemi dospělých jedinců. Stále více dopsívajících můžů a žen trpí těmito závažnými chorobami... České znění.

E1 - Deprese
Vědecké statistiky hlásají nepříjemnou pravdu – deprese už nejsou záležitostí výhradně dospělých. Za posledních třicet let se věk lidí trpících touto civilizační chorobou snížil téměř o jednu třetinu. Mladí lidé se vinou depresí musí potýkat s velkými problémy, jež se odrážejí například ve vztahu ke škole a k okolí, na něž se následně váže pocit sociální vyděděnosti a samoty. Jejich okolí je přitom jen málokdy schopno odhalit, že nejde o projevy puberty či špatného vychování, ale o první příznaky počínající psychické nemoci. Nevyzrálá mysl se pak často uchyluje k berličkám, jako jsou drogy, nebo naopak koketuje s myšlenkami na sebepoškozování, v extrémním případě pomýšlí i na sebevraždu...

E2 - Úzkostné stavy
Strachy a obavy jsou pro většinu z nás jen přechodným stavem, navázaným na určité situace a okolnosti. Pro mnohé děti však představují úzkostné stavy každodenní realitu, jíž nedokáží čelit. Mnohdy z úzkosti pramení neschopnost začlenit se do kolektivu a ze samoty plynoucí deprivace. To je ale jen lepší případ. Některým dětem jejich hrůza z okolního světa ani nedovoluje vyjít z domu. Pomoci může jen neodkladný zásah psychologů a expertů na dětskou psychiatrii...

E3 - Psychózy u adolescentů
Diagnóza psychózy je nemilosrdná. Když je u pacienta toto onemocnění indikováno, je více než pravděpodobné, že už se ho nikdy nezbaví. Jde o poruchu mozku, jež zapříčiňuje, že postižený ztrácí krátkodobě i dlouhodobě kontakt s reálným světem. Mezi symptomy se řadí halucinace, přeludy, paranoia a nesouvislá mluva bez pochopitelného myšlenkového obsahu. O svém životě s psychózou hovoří osmnáctiletá Tara, šestnáctiletá Amanda a dvanáctiletý Max...http://www.filefactory.com/file/b49240f/PDAMladeze-1-Za_hranici_smutne_nalady-by_xexe.avi
http://www.filefactory.com/file/b4923h4/PDAMladeze-2-Boj_se_strachem-by_xexe.avi
http://www.filefactory.com/file/b4923h9/PDAMladeze-3-Mapovani_nalad-by_xexe.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page