Psychika dětí a mládeže / Child and Youth - Mental Health Series (2005)

Deprese a úzkostné stavy už nejsou jen nemocemi dospělých jedinců. Stále více dopsívajících můžů a žen trpí těmito závažnými chorobami... České znění.

E1 - Deprese
Vědecké statistiky hlásají nepříjemnou pravdu – deprese už nejsou záležitostí výhradně dospělých. Za posledních třicet let se věk lidí trpících touto civilizační chorobou snížil téměř o jednu třetinu. Mladí lidé se vinou depresí musí potýkat s velkými problémy, jež se odrážejí například ve vztahu ke škole a k okolí, na něž se následně váže pocit sociální vyděděnosti a samoty. Jejich okolí je přitom jen málokdy schopno odhalit, že nejde o projevy puberty či špatného vychování, ale o první příznaky počínající psychické nemoci. Nevyzrálá mysl se pak často uchyluje k berličkám, jako jsou drogy, nebo naopak koketuje s myšlenkami na sebepoškozování, v extrémním případě pomýšlí i na sebevraždu...

E2 - Úzkostné stavy
Strachy a obavy jsou pro většinu z nás jen přechodným stavem, navázaným na určité situace a okolnosti. Pro mnohé děti však představují úzkostné stavy každodenní realitu, jíž nedokáží čelit. Mnohdy z úzkosti pramení neschopnost začlenit se do kolektivu a ze samoty plynoucí deprivace. To je ale jen lepší případ. Některým dětem jejich hrůza z okolního světa ani nedovoluje vyjít z domu. Pomoci může jen neodkladný zásah psychologů a expertů na dětskou psychiatrii...

E3 - Psychózy u adolescentů
Diagnóza psychózy je nemilosrdná. Když je u pacienta toto onemocnění indikováno, je více než pravděpodobné, že už se ho nikdy nezbaví. Jde o poruchu mozku, jež zapříčiňuje, že postižený ztrácí krátkodobě i dlouhodobě kontakt s reálným světem. Mezi symptomy se řadí halucinace, přeludy, paranoia a nesouvislá mluva bez pochopitelného myšlenkového obsahu. O svém životě s psychózou hovoří osmnáctiletá Tara, šestnáctiletá Amanda a dvanáctiletý Max...http://www.filefactory.com/file/b49240f/PDAMladeze-1-Za_hranici_smutne_nalady-by_xexe.avi
http://www.filefactory.com/file/b4923h4/PDAMladeze-2-Boj_se_strachem-by_xexe.avi
http://www.filefactory.com/file/b4923h9/PDAMladeze-3-Mapovani_nalad-by_xexe.avi
 
Top of page