Instinkty člověka / Human Instinct (2002)

Dodnes ovládají tělo, myšlení a činy člověka mnohem víc, než jsme ochotni si připustit. Cyklus BBC. České znění.

E1 - Zrozen k přežití
Existují neviditelné síly, které nám pomáhají okamžitě reagovat v situaci, kdy hrozí bezprostřední nebezpečí. Stojí také za vrozenou schopností dětí odmítnout škodlivou potravu nebo přijmout riskantní rozhodnutí v zoufalé situaci. Tyto síly jsou spojeny se základní podstatou každého člověka. V tomto cyklu budeme hovořit o našich základních instinktech a o tom, proč se chováme tak, jak se chováme. Naše cesta nezačíná v přelidněném moderním světě, ale na rozlehlých pláních africké savany. Proč? Protože právě v takové krajině začali naši předkové dělat své první kroky, s nimiž jsou tyto instinkty spojené. Dodnes zkoumáme, co je skutečnou podstatou člověka, protože po celoživotním studiu lidského těla známe je část pravdy. Je to objevitelská cesta. Poprvé v historii začínáme rozumět základním kamenům našeho chování.

E2 - Nejhlubší touhy
Jedním z nejsilnějších lidských instinktů je reprodukce, touha mít sex a zplodit příští generaci, která bude naším obrazem. Odlišné biologické znaky mužů a žen vedly k vývoji diametrálně odlišných instinktů, které mají reprodukci zajistit. Některé z těchto instinktů nás k tomu vedou způsoby, které velmi dobře známe, jiné naopak řídí naše jednání, aniž bychom si to uvědomovali. Tajně natočený experiment v kampusu Londýnské univerzity odhalil, jak rozdílně muži a ženy reagují na obyčejné svádění a proč. Robert Winston vysvětluje důvody, proč se ženám líbí muži s úzkým pasem a širokým hrudníkem a proč muže instinktivně přitahují ženy s postavou přesýpacích hodin. Jedná se totiž o známku zdravých genů a plodnosti. Robert se zabývá i otázkou výbušné sexuální žárlivosti, instinktem, který se vyskytuje ve všech kulturách světa.

E3 - Touha po vítězství
Každý člověk je vítězem. Všichni jsme potomky stovek tisíc generací prarodičů, kteří bojovali o přežití v náročných podmínkách panujících v hluboké minulosti a tento instinkt se v nás dochoval dodnes. Naše tělo nás nutí bojovat všemi prostředky o nabízenou odměnu. Motivací je nádherný pocit vítězství a nepříjemná chuť prohry. Bojujeme o výživu v lůně svých matek, s vlastními dětmi, o postavení v hierarchiích, a to vše bez toho, abychom si to uvědomovali. Pořad odhaluje, že tato soutěživost se projevuje dokonce ještě před narozením! Co mají společného Gándhí, Darwin, Thomas Jefferson a Florence Nightingaleová? Kromě toho, že se jedná o významné myslitele, byli všichni mladšími sourozenci. Výzkum Mičigenské univerzity zkoumá, jak starší a mladší sourozenci soupeří o pozornost rodičů a ukazuje, že ti mladší mají už od velmi útlého věku tendenci zpochybňovat pravidla, aby získali, po čem touží. Dokument mimo jiné prozradí, jak změny naší stravy v průběhu vývoje nejen nastartovaly růst mozku, ale také katapultovaly náš instinkt soutěživosti na zcela novou úroveň, a proč jsme se díky mozkové kapacitě v kombinaci s instinkty stali nejúspěšnějším druhem na Zemi.

E4 - Rození hrdinové
Naše instinkty nás chrání a střeží naše zájmy způsoby, o kterých ani netušíme. Co však vysvětluje pozoruhodný lidský instinkt riskovat vlastní život ve prospěch druhých, proč jsme ochotní riskovat život nebo zdraví kvůli vlastnímu dítěti nebo i zcela neznámému člověku? Věda teprve začíná chápat, proč jsou lidé schopni hrdinských činů. Pořad zkoumá, jak jsou lidé naprogramovaní, aby chránili své děti od okamžiku jejich narození a jak miliony let vývoje přispěly k tomu, že jsme velkorysí k naší rodině. Sleduje, jak lidé dokáží číst myšlenky druhých a jak nám nejunikátnější lidské instinkty pomáhají stát se nejúspěšnějším druhem planety. Dokument také odhaluje, že anatomie lidské tváře je v živočišné říši naprosto jedinečná a dokáže vyjadřovat pozoruhodnou škálu emocí. Robert Winston se zúčastní experimentu, aby dokázal, že lidský mozek dokáže číst myšlenky druhých a vědci odhalí existenci schopnosti vcítit se do cizích lidí, protože náš mozek je uzpůsoben k tomu, aby odrážel emoce.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page