Čao Ling: Tajemství Císařské Hrobky / Zhao Ling: Secrets of The Emperor's Tomb (2006)

V kronikách Čínské říše je éra dynastie Tang historickou výjimkou. Císař Tchai-cung je dnes uznáván jako moudrý vladař, který dovedl Čínu do zlatého věku: za jeho vlády byl vynalezen papír, knihtisk, střelný prach a kompas, to vše o staletí dříve než v Evropě. Čínští vladaři poprvé nepraktikovali politiku izolace, ale podporovali výměnu zboží, kultur i myšlenek se zbytkem světa. Po své smrti v roce 649 byl Tchai-cung pohřben v přepychovém mauzoleu v hoře Čao Ling. Po pádu dynastie Tang byla vnější stavba zničena a dodnes nikdo neví, kde se nachází vstup do hrobky. Čínští a evropští odborníci v tomto dokumentu vpravdě kriminalistickým způsobem spolupracují, aby objasnili tuto archeologickou záhadu. Pořad přináší exkluzivní trojrozměrný model nejkrásnějšího mauzolea na světě, včetně rozlehlé vnější fasády a pohřební komory císaře, ukryté uvnitř hory. České znění.http://www.filefactory.com/file/b56be8c/n/Cao_ling_-_by_eric_cartman.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page