Čchi - po stopách čínského léčitelského umění / Qi - The Chinese Art of Healing (2007)

Evropa je stále zvědavější na alternativní přístupy k medicíně, na práci s energiemi uvnitř či vně lidského těla, které mají v Asii tisíciletou historii. V některých oborech už oba dříve antagonistické přístupy nacházejí společné uplatnění.
Čínská medicína má kořeny v dávné minulosti, ale doba s výdobytky někdejších léčitelů trocha zametla. Autoři filmu se proto vydali na cestu do provincie Jünan s cílem zjistit, co znamená čchi (Qi) a zda jde o kouzla nebo jen nepoznanou životní energii. Rádi by totiž zjistili, co se z tohoto starobylého poznání dochovalo.
Doktoru Juenovi je šedesát osm let a stále jezdí každé ráno přes celé město do práce. Pochází ze sedmé generace rodiny léčitelů používajících tradiční postupy. Za vlády Mao Ce-tunga musel doktor Juen, tak jako ostatní rodinní lékaři, pracovat ve státní nemocnici. Až po ekonomické reformě si mohl opět otevřít svou soukromou praxi. Také v Čechách prožívají alternativní přístupy svoji obrodu a to nejen k medicíně, ale i k existenci a fungování světa obecně. České znění. 
Top of page