Nevyslyšená varování / Late Lessons from Early Warnings (?)

Víra v pokrok a technologický rozvoj může být mnohdy natolik silná, že je lidstvo na moment ochotno zapomenout na vznikající vedlejší produkty, dopadající především na životní prostředí a přírodu. A mnohdy přímo na člověka samého. Přesto je pán tvorstva stále ochoten podnikat hazardní a riskantní pokusy. Pravděpodobně je to jediná cesta vedoucí k novému poznání. Anebo k záhubě? Smog, znečištění vod, radioaktivní odpad, úbytek lesů, to jsou jen příklady druhotných následků lidského rozmachu. Jen čas ukáže, budeme-li schopni se s nimi zpětně vypořádat...
Názvy epizod: Olovo za život, Města smogu, Předvídatelná katastrofa, Zhoubný prach, Kuřácká epidemie, Díra v obloze, Nesmrtelný jed a Poslední antibiotika.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/1ih2cocvwezn/Nevyslysena%20varovani%201-by%20eric%20cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf74ab/n/Nevyslysena_varovani_2-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf74dd/n/Nevyslysena_varovani_3-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf74f2/n/Nevyslysena_varovani_4-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf7410/n/Nevyslysena_varovani_5-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf7433/n/Nevyslysena_varovani_6-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf7450/n/Nevyslysena_varovani_7-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf7463/n/Nevyslysena_varovani_8-by_eric_cartman.avi
 
Top of page