Nevyslyšená varování / Late Lessons from Early Warnings (?)

Víra v pokrok a technologický rozvoj může být mnohdy natolik silná, že je lidstvo na moment ochotno zapomenout na vznikající vedlejší produkty, dopadající především na životní prostředí a přírodu. A mnohdy přímo na člověka samého. Přesto je pán tvorstva stále ochoten podnikat hazardní a riskantní pokusy. Pravděpodobně je to jediná cesta vedoucí k novému poznání. Anebo k záhubě? Smog, znečištění vod, radioaktivní odpad, úbytek lesů, to jsou jen příklady druhotných následků lidského rozmachu. Jen čas ukáže, budeme-li schopni se s nimi zpětně vypořádat...
Názvy epizod: Olovo za život, Města smogu, Předvídatelná katastrofa, Zhoubný prach, Kuřácká epidemie, Díra v obloze, Nesmrtelný jed a Poslední antibiotika.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/1ih2cocvwezn/Nevyslysena%20varovani%201-by%20eric%20cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf74ab/n/Nevyslysena_varovani_2-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf74dd/n/Nevyslysena_varovani_3-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf74f2/n/Nevyslysena_varovani_4-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf7410/n/Nevyslysena_varovani_5-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf7433/n/Nevyslysena_varovani_6-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf7450/n/Nevyslysena_varovani_7-by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/cbf7463/n/Nevyslysena_varovani_8-by_eric_cartman.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page