Pretty Dyana / Lepa Dijana (2003)

Film Pretty Dyana (Krásná Dyana) poskytuje důvěrný pohled na romské utečence z bělehradského předměstí, kteří se usazují a bez vnější pomoci se stavějí na vlastní nohy. K tomu jim pomáhají stará auta typu Citroën Classic 2cv a auta značky Dyana, která svépomocí přetvářejí na nákladní vozy sloužící k převozu sběrných surovin jako jsou kovy, papír, sklo či plasty. Nasbírané suroviny z ulic města, později prodané do sběren, se stávají jediným zdrojem příjmů pro celé rodiny a upravené Citroenové vozy způsobem, jak tyto příjmy zvýšit.
Film Pretty Dyana je na jednu stranu opravdu smutný, protože ukazuje mizérii, ve které mnozí lidé v Srbsku žijí. Koukneme-li se však na obsah filmu z jiného úhlu, pak pochopíme, že zachycuje i ledacos pozitivního - například to, jak lidé i v mizerných podmínkách jsou schopni si zajistit prostředky potřebné k naplnění existenčních potřeb a to zcela svépomocí. Pozitivní na tom ale není pouze ona svépomoc, ale také charakter práce, kterou tito lidé vykonávají. Jelikož Srbsko v době, kdy byl film natáčen, nemělo rozvinutý systém třídění odpadu, tak se zdejší romští usedlíci stali těmi, kdo tento systém vlastní iniciativou rozvíjí. K pozitivům této činnosti by se jistě dalo připočíst i to, že je součástí procesu očisty ulic plných odpadu.
Původní znění, anglické titulky (hardcoded). České titulky.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page