Čínská kapitalistická revoluce / China's Capitalist Revolution (2010)

V roce 1949 se zmocnila vlády v nejlidnatější zemi světa Komunistická strana Číny. Předcházela tomu řada dramatických let poznamenaných vnitřními nepokoji, zahraniční vojenskou intervenci a občanskou válkou. Mao Ce Tung zahájil nebývalé politické, ekonomické a sociální reformy, které měly pro čínské obyvatelstvo ve svém důsledku osudové následky. Po smrti Velkého kormidelníka a frakčním boji o moc uvnitř KSČ, se ale poměry v Číně začaly měnit. A v osmdesátých a devadesátých letech minulého století svět s překvapením konstatoval, že se ze zaostalé země stává hospodářská velmoc, která časem začala ovlivňovat mezinárodní ekonomiku. Muž, který se o tuto historickou proměnu zasloužil, se jmenoval Teng Siao Ping (1904-1997), a této velké, i když rozporuplné postavě čínských dějin, je dvoudílný dokumentární film BBC věnován.
České znění.http://www.filefactory.com/file/1u2zved3dr2z/Cinska_kapitalisticka_revoluce-1.mpg
http://www.filefactory.com/file/cce9186/n/Cinska_kapitalisticka_revoluce-2.mpg.001
http://www.filefactory.com/file/cce9195/n/Cinska_kapitalisticka_revoluce-2.mpg.002

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page