Kam zmizel Adolf Hitler? / Where is Hitler? (2010)

30. dubna 1945, deset dnů po svých 56. narozeninách a v den své svatby, spáchal Adolf Hitler uprostřed zničeného a takřka už dobytého Berlína, sebevraždu. Propaganda nacistického režimu, kterému zbývalo už jen pár dnů existence, však tvrdila, že "Vůdce a Říšský kancléř zemřel hrdinskou smrtí uprostřed svých vojáků, když se snažil zastavit bolševické hordy." Hitlerovu ohořelou mrtvolu objevili na zahradě Nového říšského kancléřství vítězní sovětští vojáci a její nález Stalin spojencům zatajil. Hned po konci války se proto vyskytly nejrůznější fámy o tom, co se s Hitlerem vlastně stalo a jestli je opravdu mrtvý. Jedna stopa vedla do Jižní Ameriky, druhá do Antarktidy, třetí dokonce do Washingtonu. Až po letech vyšlo najevo, že Hitlerovo tělo bylo definitivně spáleno začátkem sedmdesátých let minulého století na jedné sovětské vojenské základně ve východním Německu, aby jeho památku nic nepřipomínalo. I když neblahý stín člověka, který rozpoutal 2. světovou válku, v paměti lidstva zůstane patrně na hodně dlouhou dobu...
České znění. 
Top of page