Kam zmizel Adolf Hitler? / Where is Hitler? (2010)

30. dubna 1945, deset dnů po svých 56. narozeninách a v den své svatby, spáchal Adolf Hitler uprostřed zničeného a takřka už dobytého Berlína, sebevraždu. Propaganda nacistického režimu, kterému zbývalo už jen pár dnů existence, však tvrdila, že "Vůdce a Říšský kancléř zemřel hrdinskou smrtí uprostřed svých vojáků, když se snažil zastavit bolševické hordy." Hitlerovu ohořelou mrtvolu objevili na zahradě Nového říšského kancléřství vítězní sovětští vojáci a její nález Stalin spojencům zatajil. Hned po konci války se proto vyskytly nejrůznější fámy o tom, co se s Hitlerem vlastně stalo a jestli je opravdu mrtvý. Jedna stopa vedla do Jižní Ameriky, druhá do Antarktidy, třetí dokonce do Washingtonu. Až po letech vyšlo najevo, že Hitlerovo tělo bylo definitivně spáleno začátkem sedmdesátých let minulého století na jedné sovětské vojenské základně ve východním Německu, aby jeho památku nic nepřipomínalo. I když neblahý stín člověka, který rozpoutal 2. světovou válku, v paměti lidstva zůstane patrně na hodně dlouhou dobu...
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page