Rio de Janerio: Cristo Redemptor (2008)

Těžko budete hledat slavnější monument než třicetimetrovou sochu Krista Spasitele v Riu de Janeiru v Brazílii. Příběh sochy Ježíše začal téměř před osmdesáti lety, a přestože jí život vdechla arcidiecéze v Riu, nikdy se nestala místem, kam by proudily davy poutníků. Každoročně však k tomuto novodobému divu světa míří miliony turistů z celého světa, aby pochopily, proč je Kristova socha tak výjimečná.
České znění.

 
Top of page