Satelity / Satellite's Story, The (2007)

4. října 1957 vypustil Sovětský svaz první družici země. Byla to jedna z klíčových událostí světové historie, po níž následovaly mezníky "Gagarin" a "Apollo 11". USA vypustily svou vlastní družici v lednu 1958. Éra satelitů byla z počátku poznamenána hlavně vojenskými zájmy a obě supervelmoci se za jejich pomoci žárlivě sledovaly. V roce 1962 byla vypuštěna první komerční družice určená pro přenos televizního signálu a telefonických rozhovorů. Dnes je okolo Země na tři tisíce družic nejrůznějšího určení a jejich použití proniklo do všech oborů lidské činnosti.
České znění.http://www.filefactory.com/file/ccada42/n/Satelity-BBC.mpg.001
http://www.filefactory.com/file/ccadaf7/n/Satelity-BBC.mpg.002
 
Top of page