Sigmund Freud / Sigmund Freud: Wege und Erkenntnisse (2006)

Freud patří mezi nejvýznamnější osobnosti 20. století. Nejenže výrazně ovlivnil oblast psychologie, která byla jeho doménou, ale také se zařadil mezi nejdůležitější postavy v dějinách vědy, v kulturní a intelektuální historii a celkově ovlivnil vývoj 20. století. Pořad vysvětluje podstatu jeho učení, přibližuje ho jako člověka a popisuje dobu, v níž žil.
České znění. 
Top of page