Titova cesta (2001)

Určitě jednou z nejvýraznějších politických osobností XX. století byl jugoslávský prezident Josip Broz-Tito. Hrdina osvobozeneckého boje proti německé okupaci se na dlouhá desetiletí stal šéfem socialistického státu, na který Moskva neměla přímý vliv, což mu zajistilo nenávist Stalina i většiny jeho vazalů a následovníků, na druhé straně pak respekt a sympatie za železnou oponou. Přes relativní svobodu však i jugoslávský model socialismu byl cestou do slepé ulice a kult osobnosti jeho charismatického vůdce si v ničem nezadal s jinými diktátory.
Mladé slovinské režisérce Janje Glogovac, absolventce FAMU, se podařilo natočit svědectví, která Titovu osobnost vykreslují z nezvyklých úhlů: výpověď jeho bodyguarda, komorníka, krejčího, kuchaře, osobního houslisty, šéfa protokolu a dalších lidí z bezprostředního okolí. Ve spojení s unikátními archivními materiály se tak podařilo složit zajímavý portrét člověka, který se dodnes těší zbožňování i prokletí.
Původní znění, české titulky (hardcoded). 
Top of page