Titova cesta (2001)

Určitě jednou z nejvýraznějších politických osobností XX. století byl jugoslávský prezident Josip Broz-Tito. Hrdina osvobozeneckého boje proti německé okupaci se na dlouhá desetiletí stal šéfem socialistického státu, na který Moskva neměla přímý vliv, což mu zajistilo nenávist Stalina i většiny jeho vazalů a následovníků, na druhé straně pak respekt a sympatie za železnou oponou. Přes relativní svobodu však i jugoslávský model socialismu byl cestou do slepé ulice a kult osobnosti jeho charismatického vůdce si v ničem nezadal s jinými diktátory.
Mladé slovinské režisérce Janje Glogovac, absolventce FAMU, se podařilo natočit svědectví, která Titovu osobnost vykreslují z nezvyklých úhlů: výpověď jeho bodyguarda, komorníka, krejčího, kuchaře, osobního houslisty, šéfa protokolu a dalších lidí z bezprostředního okolí. Ve spojení s unikátními archivními materiály se tak podařilo složit zajímavý portrét člověka, který se dodnes těší zbožňování i prokletí.
Původní znění, české titulky (hardcoded).Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page