Limity měst / City Limits (2000)

Jen povrchní člověk by se na město koukal jako na obyčejnou, ničím zajímavou změť budov a obyvatel. Naopak. Městské ulice, to jsou knihy plné příběhů, místa, kde se mnohdy psaly a dodnes píší dějiny. Například newyorská 96th Street. Na první pohled jen neusínající řeka aut a chodců. Málokdo si ale uvědomuje, že jde zároveň o velmi citlivou hranici mezi světem bílých a černých Američanů – na jejím začátku je totiž výstavní Manhattan a na konci začíná proslulé ghetto Harlem. Pozoruhodným vývěsním štítem historie národa je třeba uzbecký Taškent, snoubící v sobě jak starobylé muslimské mešity, tak budovy vzniklé během stovky let sovětsko/ruské nadvlády. A pozoruhodné příběhy lze najít i ve Varšavě, v Bejrútu, Rabatu, v malijském Bamaku a vůbec ledaskde jinde.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page