Limity měst / City Limits (2000)

Jen povrchní člověk by se na město koukal jako na obyčejnou, ničím zajímavou změť budov a obyvatel. Naopak. Městské ulice, to jsou knihy plné příběhů, místa, kde se mnohdy psaly a dodnes píší dějiny. Například newyorská 96th Street. Na první pohled jen neusínající řeka aut a chodců. Málokdo si ale uvědomuje, že jde zároveň o velmi citlivou hranici mezi světem bílých a černých Američanů – na jejím začátku je totiž výstavní Manhattan a na konci začíná proslulé ghetto Harlem. Pozoruhodným vývěsním štítem historie národa je třeba uzbecký Taškent, snoubící v sobě jak starobylé muslimské mešity, tak budovy vzniklé během stovky let sovětsko/ruské nadvlády. A pozoruhodné příběhy lze najít i ve Varšavě, v Bejrútu, Rabatu, v malijském Bamaku a vůbec ledaskde jinde.
České znění. 
Top of page