Maova Poslední Bitva: Kulturní Revoluce / Mao’s Last Battle - The Cultural Revolution (2003)

V roce 1966 Mao Ce-tung zahájil svou „Velkou proletářskou kulturní revoluci“, aby ochránil lid Čínské republiky před „revizionismem“ a občanskou obnovou. Kulturní revoluce, která trvala 10 let do Mao Ce-tungovy smrti v září 1976, otřásla základy čínské společnosti a pošlapala nejváženější tradice čínské civilizace: úctu ke starším, učitelům a rodičům. Revoluční tajfun při svém běsnění po celé zemi zdecimoval intelektuální třídu, čínskou profesní elitu, a vyžádal si miliony obětí. Téměř každá čínská rodina z většího města zažila během tohoto období tragédii. V tomto pořadu čínští současníci revoluce vyprávějí o svých zkušenostech z této doby: o mučení, útěku nebo dlouhých letech strávených v exilu.
České znění.http://www.filefactory.com/file/cc4f815/n/Maova_Posledni_Bitva_-_Kulturni_Revoluce_1_-_by_daggy.avi
http://www.filefactory.com/file/cc4f848/n/Maova_Posledni_Bitva_-_Kulturni_Revoluce_2_-_by_daggy.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page