V množství je síla aneb Nekonečné zvířecí armády / Superswarm (2009)

Někteří tvorové se vyskytují v tak velkých počtech, až se to vymyká našemu chápání. Vytvářejí společenstva tak obrovská, že nám mnohdy působí těžké škody. Vypadají hrozivě, ale když je začneme detailně studovat, zjistíme, že jsou mimořádně zajímavá. Při vpádu živočišných společenstev do našeho života nás však nevyhnutelně od sebe dělí neviditelná bariéra tvořená našimi odlišnými pocity a vjemy. Živočišná společenstva sice vstupují do našeho světa, ale propast mezi námi a jimi je obrovská. Abychom byli schopni jim porozumět a usměrnit, musíme je chápat a rozumět jejich vidění světa.
České znění.http://www.filefactory.com/file/cc6a506/n/V_mnozstvi_je_sila_aneb_Nekonecne_zvireci_armady-1.mpg.001
http://www.filefactory.com/file/cc6a53c/n/V_mnozstvi_je_sila_aneb_Nekonecne_zvireci_armady-1.mpg.002
http://www.filefactory.com/file/cc73206/n/V_mnozstvi_je_sila_aneb_Nekonecne_zvireci_armady-2.mpg.001
http://www.filefactory.com/file/cc733a0/n/V_mnozstvi_je_sila_aneb_Nekonecne_zvireci_armady-2.mpg.002
 
Top of page