Franco a Salazar (2004)

Francisco Franco y Bahamonde byl v roce 1926 nejmladším generálem v celé Evropě. Získal si zásluhy během koloniálních bojů v Africe a nakonec uchvátil moc v zemi po krvavé občanské válce. Uplatnil ve Španělsku stejné metody represe, jaké uplatňoval jako důstojník v Maroku. Antonio Salazar byl profesorem na univerzitě v portugalské Coimbře. V roce 1928 byl přizván do vlády v době rodící se vojenské diktatury. Když se v sousední zemi objevil Franco, byl už Salazar předsedou vlády, ministrem financí, války a zahraničí. Franco rád předváděl své uniformy, moc a bohatství. Salazar byl strohý muž v černém, asketa. Byly to dvě naprosto odlišné osobnosti, ale přesto se dokázali dohodnout a podporovat. Téměř 40 let byli neomezenými vládci svých zemí. Jak je vidí portugalští a španělští historikové dnes?
České znění. 
Top of page