Meet Factory (2009)

Meet Factory je projektem výtvarníka Davida Černého a jeho přátel. Původně byl projekt továrny na umění, kde by se umělci setkávali či scházeli k rezidenčním pobytům, svázán s budovou v pražských Holešovicích. Později byl přesunut na Smíchov.
Režisérka Kateřina Mikulcová se ve svém dokumentárním filmu věnuje umělcům, kteří se v Meet Factory pobývají a také historii tohoto pozoruhodného projektu.
Meet Factory měla být místem průsečíků všech možných druhů umění - divadelního, hudebního a samozřejmě také výtvarného.
Co vzniká na průsečících, hranách a v meziprostorech různých druhů uvažování? Jak se tento projekt zdařil či nezdařil, jaké překážky bylo nutno zdolat a jací lidé se vlastně v továrně na umění setkávájí? A vědí vůbec smíchovští kolemjdoucí, co se kousek od nich odehrává?
To vše se dozvíme z vtipně a lehce se odvíjejícího filmu. Kromě iniciátora Davida Černého v něm uvidíme mimo jiné Zuzanu Blochovou, Jana Horáka, Jakuba Hoška, Davida Kollera, Miklóse Mécse, Michala Pěchoučka, Tomáše Pospiszyla nebo Jindru Zemanovou.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/c2d0c0a/n/Meet_Factory.flv

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page