Psychotické poruchy (2008)

Hypotézy o tom, co je schizofrenie, nebyly dříve zcela jednotné. Dnes se na ni lékaři dívají jako na poruchu zpracování informací, která vede k určité ztrátě kontaktu s realitou. Psychózy mají totiž společný jeden faktor: poruchu přenosu dopaminu. Dopamin je nervový přenašeč, posel informace, který plní jeden velmi důležitý úkol: odlišovat emočně významné od emočně nevýznamného. Člověk s poruchou přenosu dopaminu je natolik přehlcen informacemi, že není schopen si v nich udělat pořádek. Možnost sledovat, co se děje v mozku živých pacientů při psychotických poruchách, byla ještě před dvaceti lety, naprostou sci-fi. Nyní díky tomu, že i v České republice jsou přístroje pro pozitronovou emisní tomografii, a také díky pokrokům v kvantitativním vyhodnocování elektroencefalografického signálu v mozku, se lékaři mohou do mozku "podívat". Na příkladu pacientů, kterým se psychóza spustila po požití marihuany, po stresu ze školy nebo stěhování, ukážeme, jak léčba psychózy v současné době probíhá.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/c309266/n/Psychoticke_poruchy.flv
 
Top of page