UFO: The Greatest Story Ever Denied (2006)

The official denial and the ridicule began in 1942 with the Battle of Los Angeles, where a UFO was fired upon by U.S. military that could not bring it down. The release of this film brings an end to over sixty years of official denial.
Anglické znění, české titulky možná najdete zde.

E1 - The Greatest Story Ever Denied
UFO – Greatest Story Ever Denied presents a provocative review of some of the most important UFO events since the early 40's. Not only do we learn about such events as the Battle of LA and early military coverups, but interesting phenomena like RODs and invisible UFOs only detectable with infra red cameras. An amazing daylight video is shown demonstrating the detection of a UFO in infra red mode.

E2 - Moon Rising
On February 25,1994 1.8 million photos were taken of the Moon during the Clementine Mission. Different variations were taken including “Full Color” photos. The front cover of this DVD is one of hundreds of photos featured in the film. This is the first time in human history the Moon is being revealed to you in its’ “Full Natural Color.”
On the matter concerning whether or not we went to the Moon, we landed there without a doubt. This film is about what was waiting for us when we got there and the lies put in motion in order to conceal what was found.
Moon researchers and investigators appearing in this film disclose facts hidden from you for over forty years. The facts will amaze and shock you at the same time. You may ask yourself why these lies have been impressed upon us all these years.
The answers to these questions may prove we are not considered equal to those pulling the strings involved in this “greatest of all discoveries you have been denied.”
The suppressing of the evidence that there may have been civilizations existing on the Moon, or even more incredible, the possibility they are still there brings into question why we have been kept in the dark. The biggest insult is we’ve been led to believe the moon is a grey – colorless rock. On the contrary, The Moon appears to be a small planet teeming with life and structures the likes of which you have never seen before until now. At least it appears to have been inhabited in 1994 when these photos were taken.

E3 - Moon Views
This film reveals the strange structures on the surface of the moon after the colorization process was applied to the black and white photos. Once Jose Escamilla colorized the photos, these strange towers, buildings, and UFOs suddenly revealed themselves. Anyone can now see what is on the moon with the naked eye.
Jose Escamilla used earth colors and tones and applied them to the moon’s surface. The results are striking and many are shocking to know there may be a moon teeming with life.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page