Základní příjem - Kulturní impuls / Grundeinkommen - Ein Kulturimpuls (2008)

Paradigmu, že peniaze dostávame za prácu a že pracujeme pre peniaze, je potrebné prekonať. Jednak je zrejmé, že s postupujúcou automatizáciou bude práce stále menej a po druhé motivácia robiť niečo "pre peniaze" namiesto "pre zmysluplnosť" vedie ku krízam hodnôt v spoločnosti a následne aj krízam ekonomickým. Vôkol nás je množstvo práce, ktorú je možné a potrebné vykonať i množstvo voľných ľudí, no nerobí sa, lebo na prácu nie sú peniaze.
Základný príjem znamená pravidelné (mesačné) vyplácanie určitého množstva peňazí každému človeku v spoločnosti, bez ohľadu na to, či je zamestnaný alebo nie, bez ohľadu na vek (teda od narodenia), pohlavie, vierovyznanie... Mal by byť vo výške, ktorá umožní na ľudsky dôstojnej úrovni uspokojiť elementárne životné potreby.
Základný príjem nie je všeliek na problémy celej spoločnosti, ale oddeľenie príjmu od práce poskytuje človeku určitú existenčnú istotu a tým i väčšiu slobodu rozhodovania.
Původní znění, české titulky.

http://www.filefactory.com/file/c3d0d80/n/Zakladni_prijem.avi.001
http://www.filefactory.com/file/c3d0e3a/n/Zakladni_prijem.avi.002
 
Top of page