Anorexie (2008)

Mentální anorexie je nemoc, která nastupuje nejčastěji v pubertě a adolescenci a postihuje v 95 % dívky. Vyznačuje se odmítáním udržet svou tělesnou hmotnost nad minimální váhou vzhledem k věku a výšce, takže BMI (Body Mass Index) klesne pod 17,5. Dalším znakem je intenzivní strach z přírůstku hmotnosti navzdory podváze. Vinou tohoto popírání tělesné podváhy a narušenému vnímání svého těla si nemocný stále připadá tlustý. Nízkou hmotnost si nemocný způsobuje sám odmítáním jídla, cvičením, zvracením či užíváním projímadel. Tělesná hmotnost či stavba těla má zároveň nepatřičně silný vliv na jejich sebevědomí. Poruchy příjmu potravy jsou zdraví velmi nebezpečné a nejsou-li léčeny, mohou nakonec způsobit metabolický rozvrat a smrt. U dívek a žen v plodném věku se objevuje amenorhea – nepřítomnost nejméně tří po sobě jdoucích menstruačních cyklů. Lékaři již vidí druhou a třetí generaci postižených, takže v současné době vědí více o genetice těchto onemocnění.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/c396c7b/n/Anorexie.flv
 
Top of page