El Nino / The Life and Times of El Nino (2005)

Více než sto let se meteorologové a klimatologové zabývají jednou z nejmocnějnějších přírodních sil na světě, jevem zvaným El Nino. Ve vodách u pobřeží Peru dochází od dávných dob v období Vánoc ke zvláštnímu úkazu. Jednou za tři až pět let k pobřeží proniká velmí teplý mořský proud a ryby, kterých zde bývá velké množství, zmizí. Tuto záhadu provází i nápadná změna počasí na pevnině. Silně prší a jindy vyprahlá půda se zazelená. El Nino, španělsky Ježíšek, trápí Peruánce často i celých dvanáct měsíců po Vánocích. Vědci zjistili, že ryby, zvyklé na chladnou vodu se ponoří hlouběji nebo se dokonce po určitou delší dobu přestanou rozmnožovat. Dále, a to je jistě z obecného pohledu významější, prokázali, že počasí v opačných částech Tichého oceánu je navzájem propojeno. Přesuny tlaku a povrchové mořské vody tak například způsobují záplavy v Peru, a na druhé straně sucho v Austrálii. Dnes se díky vědeckému výzkumu dá El Nino předpovídat a obyvatelé dotčených území se na něj mohou připravit. Ukazuje se ale, že El Nino má vliv na celou naší planetu, zvláště v souvislosti s globálním oteplováním, které jeho projevy může umocňovat. "Ježíšek" nás bude tedy patrně navštěvovat častěji, než bychom si přáli...
České znění.

http://www.filefactory.com/file/c40797b/n/El-Nino-(2005-CZdab).avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page