Klimatické zariadenie má poruchu (2002)

Tento film sa začal nahrávať v roku 2002 keď bola Európa v šoku. Povodne postihli takmer všetky krajiny v strednej Európe. Neskôr, keď voda opadla , opadol s ňou aj záujem verejnosti o problém, no ukázalo sa, že dráma pokračuje. V tomto slovenskom dokumente sa dozviete niečo o povodniach, dôvody prečo vznikajú , čo všetko treba robiť aby sa povodne vyskytovali čoraz menej a menej. Tento dokument sa snaží pozrieť povodniam na zub a zistiť čo vlastne spôsobuje častejšie povodne. Všetko ale smeruje k nám ľuďom, ktorý nepriamo núkajú povodiam viac priestoru. Slovenské znění. 
Top of page