Ohrozený barel / A high-risk barrel (2005)

Dokument odhaľuje pozadie svetového ropného priemyslu a obchodu a poukazuje na hrozbu nedostatku ropy. Slovenské znění. 
Top of page