František Drtikol - malíř, fotograf, mystik (1998)

František Drtikol je znám především jako fotograf. Kurátoři výstavy Anna Fárová, Stanislav Doležal a Petr Nedoma na základě náročné badatelské práce vytvořili pozoruhodnou expozici, která objevným způsobem představuje poprvé veřejnosti nejen Drtikolovu fotografii, ale i malbu, kresbu a grafiku. Základním tématem byla snaha postihnout duchovní vývoj této mimořádné osobnosti.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/3owcn2imxqlf/n/Frantisek_Drtikol-malir_fotograf_mystik.rar
 
Top of page