Mongolská Říše / The Empire Of The Mongols (2005)

Dvoudílný dokumentární pořad je věnován vzestupu a pádu mongolské říše ve spojitosti se zajímavými vykopávkami. Vědci též poprvé získali možnost nahlédnout do mongolských a ruských archivů. Nyní víme, že Mongolové byli nejen brutálními válečníky, ale i obratnými správci, prvními "globálními hráči", kteří zaručovali nepřerušenou výměnu zboží a myšlenek mezi Orientem a Západem po téměř dvě staletí. Byli to i prozíraví kupci, obchodníci a kolonisté, kteří přinesli do dobytých zemí extenzivní zemědělství. Po té, co se vliv Mongolska v polovině 14. století zhroutil, začaly být cesty na Dálný Východ nebezpečné. Tento dokument rekonstruuje život na dvoře chána Genghise a objasňuje mongolský způsob válčení. V roce 1243 poslal papež do mongolské říše františkánského mnicha a jeho zpráva "Mongolský národopis" zachytila tento fascinující exotický svět. Je to svět, kde se dodnes respektují dávné tradice, jež zůstávají součástí mongolského života. Představuje nám národ nomádů, kteří si podrželi své dávné znalosti a dovednosti a uchovávají si svou osobitost.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page