Mongolská Říše / The Empire Of The Mongols (2005)

Dvoudílný dokumentární pořad je věnován vzestupu a pádu mongolské říše ve spojitosti se zajímavými vykopávkami. Vědci též poprvé získali možnost nahlédnout do mongolských a ruských archivů. Nyní víme, že Mongolové byli nejen brutálními válečníky, ale i obratnými správci, prvními "globálními hráči", kteří zaručovali nepřerušenou výměnu zboží a myšlenek mezi Orientem a Západem po téměř dvě staletí. Byli to i prozíraví kupci, obchodníci a kolonisté, kteří přinesli do dobytých zemí extenzivní zemědělství. Po té, co se vliv Mongolska v polovině 14. století zhroutil, začaly být cesty na Dálný Východ nebezpečné. Tento dokument rekonstruuje život na dvoře chána Genghise a objasňuje mongolský způsob válčení. V roce 1243 poslal papež do mongolské říše františkánského mnicha a jeho zpráva "Mongolský národopis" zachytila tento fascinující exotický svět. Je to svět, kde se dodnes respektují dávné tradice, jež zůstávají součástí mongolského života. Představuje nám národ nomádů, kteří si podrželi své dávné znalosti a dovednosti a uchovávají si svou osobitost.
České znění. 
Top of page