Cenzurované sny (1999)

Realita socialismu a socialistický realismus byly, řečeno slovníkem oné podivné doby, v antagonistickém rozporu. A právě na kontrastu umělých filmových a skutečných lidských příběhů té doby je založen třídílný dokument režiséra Bernarda Šafaříka z roku 1999.
České znění.

E1 - Cesta ke štěstí
S novým společenským řádem ovládl druhou polovinu tohoto století nový umělecký směr zvaný socialistický realismus, podobně absurdní jako všechny další atributy diktatury proletariátu. Měl velmi málo společného s uměním a ještě méně s realitou, znárodněná kinematografie byla pak jeho čistou kvintesencí. Z filmových pláten na nás neustále cenily zuby rozjásné traktoristky, ruku v ruce s úderníky v placatých čepicích, zatímco na podmračené, okloboukované špiony a kulaky spravedlivě dopadala dělnická pěst. Vesměs šlo o zjevy na ulici nepotkatelné, protože normální život byl spíše přežíváním spojeným s přetvářkou, kariérismem, smutnou ironií a nekonečnou řadou zločinů "majitelů socialismu".

E2 - Republiku si rozvracet nedáme
Druhá část dokumentu režiséra Bernarda Šafaříka je věnována především těm kinematografickým dílům, které "naplnily ideu třídního boje a zatočily se zrádnou reakcí". Mnoho českých režisérů, scenáristů a herců bylo poctěno cenami a tituly za potrestání třídních nepřátel na filmovém plátně, zatímco důvody k dlouholetým trestům a persekucím byly mnohem prozaičtější: neohlášená mandelinka bramborová, modrá krev, víra, nepodařený vtip... Jak se vyrovnáme s tímto dědictvím? Lze ještě ocenit odsouzené a odsoudit oceněné?

E3 - Film patří lidu
Nebývalý ohlas předchozích dílů přiměl autory k myšlence podívat se za těmi, kteří se na této formě ideologické propagandy bývalého režimu před i za kamerou aktivně podíleli. Logicky se tak uzavřela na první pohled úsměvná trilogie o době a charakterech, při které úsměv často tuhne na rtech a rychle se mění ve smutek a stud.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page