Vlastenci bez sexu (2011)

Ministr Josef Dobeš přišel počátkem října 2011 s další novinkou v systému školství. Hodlá v základních školách zavést vlasteneckou výchovu a naopak zrušit sexuální výchovu. Tyto zamýšlené kroky ihned rozdělily českou odbornou i laickou veřejnost a vyvolaly v naší společnosti velkou polemiku.
Svůj postoj ministr Dobeš obhajuje slovy: "Češi musí znovu získat svou hrdost. Bez patřičného národního sebevědomí nebude nikdy Česká republika plně konkurenceschopná. Abychom byli konkurenceschopní, musíme umět matematiku, jeden nebo dva jazyky a mít sebevědomí. To se musí v dětech zasívat promyšleně."
Ministrovo rozhodnutí má své příznivce i řadu odpůrců. Postoje dětí, studentů a pedagogů, ale i názory odborné veřejnosti na zavedení vlastenecké výchovy do škol nabídneme v rámci cyklu Ta naše povaha česká.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page