Vlastenci bez sexu (2011)

Ministr Josef Dobeš přišel počátkem října 2011 s další novinkou v systému školství. Hodlá v základních školách zavést vlasteneckou výchovu a naopak zrušit sexuální výchovu. Tyto zamýšlené kroky ihned rozdělily českou odbornou i laickou veřejnost a vyvolaly v naší společnosti velkou polemiku.
Svůj postoj ministr Dobeš obhajuje slovy: "Češi musí znovu získat svou hrdost. Bez patřičného národního sebevědomí nebude nikdy Česká republika plně konkurenceschopná. Abychom byli konkurenceschopní, musíme umět matematiku, jeden nebo dva jazyky a mít sebevědomí. To se musí v dětech zasívat promyšleně."
Ministrovo rozhodnutí má své příznivce i řadu odpůrců. Postoje dětí, studentů a pedagogů, ale i názory odborné veřejnosti na zavedení vlastenecké výchovy do škol nabídneme v rámci cyklu Ta naše povaha česká.
České znění. 
Top of page