Komunismus a fotbal / Communism and Football (2005)

Téměř tři čtvrtiny 20. století byla východní Evropa sevřena železnou pěstí komunismu. Věznění bez soudu, mučení a politické vraždy se staly každodenní realitou. Brutální diktátoři byli ochotní použít jakýkoli prostředek, který jim umožňoval udržet se u moci. Totalitní stát zasahoval do všech oblastí života svých občanů. V komunistickém Sovětském svazu a jeho satelitech ve východní Evropě byly zpolitizovány veškeré aspekty společenského života včetně nejpopulárnější zábavy, která tehdy na kontinentu byla - fotbalu. Stoupenci tvrdé linie zpočátku viděli v kopané buržoazní kratochvíli, která je svou podstatou kontrarevoluční. Mnozí ji proto chtěli zakázat. Brzy ale zjistili, že tuto lidovou zábavu není vůbec snadné plně ovládnout. Připomeňme si příběh Nikolaje Starostina, Eduarda Strelcova v dobách sovětského stalinistického a poststalinistického režimu, řady maďarských fotbalistů kolem Ference Puskáse ze Zlatého týmu z přelomu 50. a 60. let nebo J. Sparwassera, který zařídil porážku domácího favorita Zapádního Německa od týmu NDR na MS 1974.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page