Afghánská Šangrila - Pan doktor a jeho král (2004)

Doktoru Bezecnému bylo v době natáčení dokumentárního filmu přes 80 let, žil na chalupě u Prahy a vzpomínal na nejkrásnější období svého života – na šedesátá léta minulého století. Zlatá šedesátá nicméně nezažil v Československu, ale poněkud překvapivě v Afghánistánu, kde působil jako osobní lékař samotného krále Muhammada Záhira Šáha. Za jeho vlády se z Afghánistánu stala liberální a vzkvétající země, následující úspěšný turecký model, který byl založen na souladu evropských a islámských hodnot. Ze vztahu pacienta a lékaře vzniklo tehdy osobní přátelství. Z Afghánistánu si doktor Bezecný přinesl vedle mnoha "královských darů" (včetně afghánského chrta) také změnu životního stylu a trvalou vzpomínku na nádhernou, kvetoucí, moderní zemi, ve které žil šťastně a na vysoké životní úrovni. Těžko dnes někdo uvěří, že Kábul byl tehdy moderním městem, jež bylo plné krásných, nezahalených žen, že v nové nemocnici pracovaly ošetřovatelky v minisukních atd. Naštěstí byl pan doktor také nadšeným filmovým amatérem a přivezl odtud spoustu "usvědčujících" záběrů. Ty po několika desítkách let přivezla zpět do války zbídačelé země novinářka Petra Procházková. Podařilo se jí se štábem navštívit téměř devadesátiletého bývalého krále, jenž se do své vlasti vrátil z dlouhodobého exilu a připomenula mu jeho již ztracený Afghánistán i jedno velké přátelství.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page