Éra kyborgů / Day of the Cyborg (2008)

Už za několik málo let může přijít éra kyborgů. Živých bytostí, které budou tvořeny kombinací biologického materiálu a techniky. Už nyní dokáží lidé řídit počítač jen pouhou myšlenkou. Naskýtají se nám tedy netušené možnosti. Kyborgové budou moci bez většího úsilí stahovat a zpracovávat obrovské soubory dat. Je ale takové splynutí člověka a techniky skutečně budoucností lidstva?
České znění. 
Top of page