Plán (2014)

Dokumentární film Plán mapuje proces vzniku nového územního plánu hlavního města Prahy od roku 2009. Slovo Plán se ve filmu stává metaforou vývoje společnosti a jejího směřování v 21.století. Film zkoumá možnosti vlivu jednotlivce na rozhodování o věcech veřejných, odkrývá zájmy a motivace občanských aktivit a mechanismy komunální politiky. Otázka "Zastupiteli, koho vlastně zastupujete?" shrnuje naznačené významy. Film Plán se přes skepsi, panující ve společnosti, snaží pátrat i po upřímnosti ideí, víře v demokracii, po existenci koncepce a vůle k uskutečnění vize, na které by se dalo stavět. Film Plán zachycuje významné období vývoje Prahy. Jinde dosud nebývalá razance a otevřenost výpovědí aktérů kreslí obraz společnosti, která se dvacet let po pádu komunistické diktatury stále potýká s dědictvím devastace morálky a vztahu k veřejnému prostoru, a zároveň čelí výzvám a svodům moderní konzumní společnosti jednoho z nejbohatších regionů Evropy.
České znění. 
Top of page