Plán (2014)

Dokumentární film Plán mapuje proces vzniku nového územního plánu hlavního města Prahy od roku 2009. Slovo Plán se ve filmu stává metaforou vývoje společnosti a jejího směřování v 21.století. Film zkoumá možnosti vlivu jednotlivce na rozhodování o věcech veřejných, odkrývá zájmy a motivace občanských aktivit a mechanismy komunální politiky. Otázka "Zastupiteli, koho vlastně zastupujete?" shrnuje naznačené významy. Film Plán se přes skepsi, panující ve společnosti, snaží pátrat i po upřímnosti ideí, víře v demokracii, po existenci koncepce a vůle k uskutečnění vize, na které by se dalo stavět. Film Plán zachycuje významné období vývoje Prahy. Jinde dosud nebývalá razance a otevřenost výpovědí aktérů kreslí obraz společnosti, která se dvacet let po pádu komunistické diktatury stále potýká s dědictvím devastace morálky a vztahu k veřejnému prostoru, a zároveň čelí výzvám a svodům moderní konzumní společnosti jednoho z nejbohatších regionů Evropy.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page