Přehrada Tři soutěsky v ČLR (2011)

Z vod čínské řeky Jang-ce vystupuje největší betonová stavba naší planety.
Hráz přehrady Tři soutěsky je dlouhá více než dva kilometry a vysoká 180 metrů. V jejích útrobách se nachází třicet dva turbín, každá o výkonu 21 gigawatt.
Důvodem pro její výstavbu byla snaha o regulaci nepředvídatelné řeky a dále pak stále rostoucí spotřeba elektrické energie jedné z nejdravějších ekonomik světa.
České znění. 
Top of page