Sultanát Omán / Oman (2013)

Jsou na světě země nepoznané, tajemné a udivující. Je jedna země, kde se moře stýká s pouští, kde se hory zakusují do oblohy. Je jedna země, bohatá na historii velkých civilizací, která před nedávnem vstoupila do moderní doby. Je jedna země, kde je slunce králem a kde zem staví na odiv to nejlepší, co má, svá největší bohatství. Je jeden kout světa, obydlený od nejdávnějšího starověku a nabízející cestovateli z 21. století pozoruhodnou tvář...
Omán je prazvláštní zemí, která se zásadně modernizuje. V regionu je průkopníkem v zalesňování oblastí, buduje rovněž důmyslná vodní díla. Mírné klima a teploty ve vysokých polohách jsou vhodné pro pěstování ovocných stromů, velmi oblíbené jsou rovněž ořechy, daří se tam vínu i růžím. Odpradávna je Omán srdcem výroby a obchodu se vzácným, jedinečným a magickým kadidlem.
Omán, to je zdánlivě nehostinná země, spalovaná sluncem, která se proměnila v prosperující arabský stát.
České znění. 
Top of page