CyberWar Threat (2015)

The global cyberwar is heating up and the stakes are no longer limited to the virtual world of computers. Now, thanks in part to secret documents released by Edward Snowden, the true scale of the National Security Agency's scope and power is coming to light. Besides spending billions of dollars to ingest and analyze the worlds' electronic communications, the NSA has set out to dominate a new battlefield—cyberspace. NOVA examines the science and technology behind cyber warfare and asks if we are already in the midst of a deadly new arms race. Already, highly sophisticated, stealthy computer programs such as the notorious Stuxnet worm can take over and even destroy the control systems that regulate everything from food factories to gas pipelines, power plants, and chemical facilities—even our cars. While the destruction of Iranian centrifuges may have delayed Iran’s bomb program and forestalled an Israeli attack, the attack has opened a Pandora's Box, and now America's own critical infrastructure is vulnerable to retaliation and attack. With leading defense experts and investigative journalists who have probed the murky realm of criminal and strategic hacking, NOVA examines the chilling new reality of cyberwar in which no nation or individual is safe from attack.
Anglické znění, anglické titulky.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page