Peking, město proměn / Beijing, City of Changes (2013)

Peking byl v letech 1420 až 1912 hlavním městem císařské Číny a v roce 1949 se stal hlavním městem Čínské lidové republiky. Dnes je politickým a kulturním centrem, ale také střediskem propagandy. Oficiální název Pej-ťing znamená "Severní hlavní město". Pojmenování Peking, užívané západním světem, vychází z výslovnosti dle jihočínských kantonských dialektů.
Ve městě žije zhruba dvacet milionů evidovaných občanů, vedle nich ovšem také velké množství lidí, kteří putují za prací z různých částí země. V Pekingu lze objevit více kulturních a historických památek než kdekoli jinde v Číně. Město se rozkládá v rovinaté krajině v severovýchodní části země, obklopeno od jihozápadu až k severovýchodu horami...
České znění. 
Top of page