Taipan – nejjedovatější had světa (2010)

Bryan Fry je biolog a chemik, a především světově uznávaný odborník na hadí jed. Na nedostatek práce si v rodné Austrálii rozhodně nemůže stěžovat, protože právě zde bylo identifikováno na šedesát hadích druhů, přičemž dvě třetiny z nich se řadí k jedovatým. Podle odborníků žije dokonce až osmdesát procent těch nejjedovatějších plazů právě v Austrálii. Účinky hadích jedů jsou předmětem Bryanova zkoumání. Jeho cílem je zejména objevení nových druhů toxinů pro výrobu léků. Sám nebo s pomocí svého asistenta už odchytil tisíce plazů, kterým odebírá jed. Nyní pátrá po nejjedovatějších hadech světa – po taipanech. Biologové rozeznávají dva druhy: taipana útočného, což je nejjedovatější suchozemský had, a taipana velkého, který zaujímá mezi jedovatými hady třetí příčku. Tento had dorůstá délky až dvou metrů. Je plachý a není agresivní. Ale v případě, že je zahnán do kouta, uštkne protivníka hned několikrát. Taipani jsou také velice aktivní hadi. Stále jsou na lovu a shánějí kořist. V tom je rozdíl mezi taipany a jinými druhy hadů. Například určití hadi na kořist číhají a vydrží při tom nehybně vyčkávat dny i týdny, než se kořist ukáže, a pak se na ni vrhnou. Taipan svou kořist aktivně vyhledává a jakmile ji spatří, bleskově zaútočí. Proto je také jeho odchyt velmi nebezpečnou záležitostí.
Smrtící toxin taipanů je stále ještě málo prozkoumaný a Bryan Fry by to rád změnil. Zatímco některé druhy hadích jedů působí jen na nervovou soustavu, a jiné zase na svaly nebo na krevní oběh, taipaní jed je mimořádný tím, že napadá všechny životně důležité části lidského těla. Je to jednoznačně nejaktivnější a nejsložitější hadí jed, jaký existuje. Po uštknutí tímto hadem dochází k prudkému poklesu krevního tlaku a oběť ztrácí vědomí. Vědci proto pátrají po látkách, které tento efekt způsobují. Znalosti jsou potom využívány při výrobě léků, například přípravků ke snížení krevního tlaku. A výzkum, na němž se Bryan nyní podílí, by měl přispět k tomu, aby se nalezly další možnosti farmakologického využití taipaního jedu.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page