Uhlí už nechceme! (2011)

Myšlenky na těžbu uhlí v Beskydech a v severních Čechách jsou traumatem, které trápí českou společnost už několik desetiletí. Po Listopadu 1989 se zdálo, že zvítězil zdravý rozum. V Beskydech byly těžební práce zastaveny a stavby zakonzervovány. Nyní se však začaly objevovat myšlenky na obnovení přípravných prací pro těžbu, což by znamenalo nedozírné devastující následky pro Beskydy a celý region. Jakési "deja-vu" zažili starostové beskydských samospráv při schůzce se zástupci společnosti OKD na frenštátské radnici 26. září 2011. Těžaři iniciovali toto setkání, aby seznámili místní samosprávy s plánem svých aktivit do budoucna. Bohužel starostové měli pocit, že se vrátili v čase. OKD totiž nepřišlo s ničím novým a opět představilo sedm let starý záměr průzkumné ražby, který Český báňský úřad už jednou shodil ze stolu. Odpůrci těžby se připomněli – premiér Nečas od nich obdržel dopis, ve kterém se obce staví proti geologickým průzkumům...
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page