Absolute Zero (2007)

This two-part scientific detective tale tells the story of a remarkable group of pioneers who wanted to reach the ultimate extreme: absolute zero, a place so cold that the physical world as we know it doesn't exist, electricity flows without resistance, fluids defy gravity and the speed of light can be reduced to 38 miles per hour.
Each film features a strange cast of eccentric characters, including: Clarence Birds Eye; Frederic 'Ice King' Tudor, who founded an empire harvesting ice; and James Dewar, who almost drove himself crazy by trying to liquefy hydrogen.
Absolute zero became the Holy Grail of temperature physicists and is considered the gateway to many new technologies, such as nano-construction, neurological networks and quantum computing. The possibilities, it seems, are limitless.
Anglické znění, anglické titulky.

E1 - Conquest of Cold
Chronicles the major discoveries leading towards the mastery of cold, beginning with King James I's court magician, Cornelius Drebbel, who managed to air condition the largest interior space in the British Isles in 1620. Other stories will include the first "natural philosopher," Robert Boyle, a founder of the Royal Society in Great Britain; the Grand Duke Ferdinand II de Medici's involvement in the creation of the first thermometer; the establishment of the laws of thermodynamics by three young scientists, Sadi Carnot, James Joule and William Thomson; and Michael Faraday's critical achievement in liquefying several other gases which set the stage for the commercial application of cold to refrigeration and air conditioning.

E2 - Race for Absolute Zero
Focuses on the fierce rivalry that took place in the laboratories in Britain, Holland, France and Poland as they sought the ultimate extreme of cold. The program will follow the extraordinary discoveries of superconductivity and superfluidity and the attempt to produce a new form of matter that Albert Einstein predicted would exist within a few billionths of degrees above absolute zero.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page