Maria Montessori / Maria Montessori (2011)

Většina z nás zřejmě zná pojem "Montessori škola". Většina rodičů školou povinných dětí ví, že jde o školu trochu jiného typu, než je v našich šířkách a délkách zvykem. Dnes máme výjimečnou příležitost proniknout až ke kořenům montessoriovského školství a dozvědět se, v čem je tak jiné a unikátní. A možná nás překvapí, že jeho zakladatelkou nebyla žádná světice, ale normální žena, která si na svou dobu neobyčejně tvrdohlavě šla za svým cílem. Maria Montessori se narodila roku 1870 v Itálii v rodině důstojníka. Chytré děvče nijak nelnulo k domácím pracím, ani k vyšívání, zato se rádo učilo. Maria vynikala v matematice a přírodovědě a chtěla se vzdělávat dál. Jenže byl konec devatenáctého století a na medicíně nebyli na ženy připravení. Na přednášky ji musel doprovázet otec, pitvy měla kvůli nahotě zapovězené (musela si je odbývat pokoutně), profesoři i spolužáci se jí nepokrytě posmívali. Marii se přes všechna protivenství podařilo medicínu absolvovat a hned poté se vrhla jak do práce, tak do ženského hnutí za rovnoprávnost. Při své práci na psychiatrické klinice římské univerzitní nemocnice se začala specializovat na mentálně postižené děti, které byly do té doby považovány za nevzdělatelné. Jí se ale podařilo prokázat opak. Vzdělávání dětí pak zasvětila celý svůj život. Pro blaho ostatních se ale vzdala svého vlastního potomka – jako svobodná matka ho dala na vychování na venkov a cestu k sobě našli až v jeho dospělosti.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page