Maria Montessori / Maria Montessori (2011)

Většina z nás zřejmě zná pojem "Montessori škola". Většina rodičů školou povinných dětí ví, že jde o školu trochu jiného typu, než je v našich šířkách a délkách zvykem. Dnes máme výjimečnou příležitost proniknout až ke kořenům montessoriovského školství a dozvědět se, v čem je tak jiné a unikátní. A možná nás překvapí, že jeho zakladatelkou nebyla žádná světice, ale normální žena, která si na svou dobu neobyčejně tvrdohlavě šla za svým cílem. Maria Montessori se narodila roku 1870 v Itálii v rodině důstojníka. Chytré děvče nijak nelnulo k domácím pracím, ani k vyšívání, zato se rádo učilo. Maria vynikala v matematice a přírodovědě a chtěla se vzdělávat dál. Jenže byl konec devatenáctého století a na medicíně nebyli na ženy připravení. Na přednášky ji musel doprovázet otec, pitvy měla kvůli nahotě zapovězené (musela si je odbývat pokoutně), profesoři i spolužáci se jí nepokrytě posmívali. Marii se přes všechna protivenství podařilo medicínu absolvovat a hned poté se vrhla jak do práce, tak do ženského hnutí za rovnoprávnost. Při své práci na psychiatrické klinice římské univerzitní nemocnice se začala specializovat na mentálně postižené děti, které byly do té doby považovány za nevzdělatelné. Jí se ale podařilo prokázat opak. Vzdělávání dětí pak zasvětila celý svůj život. Pro blaho ostatních se ale vzdala svého vlastního potomka – jako svobodná matka ho dala na vychování na venkov a cestu k sobě našli až v jeho dospělosti.
České znění. 
Top of page