Alžběta a její premiéři / Queen and her Prime Ministers, The (2012)

Britská královská rodina se dlouhodobě těší oblibě po celém světě, i když v poslední době zaměstnává pozornost médií zejména její nejmladší generace. O Alžbětě se toho ví hodně, ale teprve film Královna z roku 2006 s vynikající Helen Mirrenovou v hlavní roli odhalil komplikovaný vztah panovnice impéria a britského premiéra (tehdy Tonyho Blaira). Každý ministerský předseda má totiž v "popisu práce" týden co týden navštěvovat Její Veličenstvo a diskutovat veškeré důležité záležitosti domácí i zahraniční politiky. Premiérů – až na jedinou výjimku, jíž byla Margaret Thatcherová, šlo výhradně o muže – se za její vlády vystřídalo celkem dvanáct. Nejblíže měla Alžběta bezesporu k tomu prvnímu. Winston Churchill jí totiž poskytl neocenitelnou podporu v době, kdy se po smrti svého otce Jiřího VI. musela jako mladičká ujmout trůnu. A ke komu měla největší výhrady? Podívejte se na dnešní dokument.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page