Paraguayský dům z lufy / Paraguay's new houses (2009)

Popínavá rostlina lufa z čeledi tykvovitých je známá především tím, že její nezralé plody se používají ke konzumaci jako zelenina, zatímco z dozrálých plodů se vyrábějí přírodní houby. V Paraguayi byla tato rostlina dlouho zapomenuta, dokud zde v roce 1995 nevzniklo ve vesnici Repatriación družstvo pěstitelek lufy, které založila Elsa Zaldívarová, absolventka komunikačních a mediálních studií. Její cíl patří k nejušlechtilejším. Rozhodla se využít tuto rostlinu v boji proti chudobě ve své zemi. Z vysušených plodů lufy začala spolu s dalšími ženami vyrábět mycí houby a posléze další výrobky, které družstvo prodává. Ročně se zde zpracuje až 50 000 kusů lufy, a to výhradně ručně. Zpracování lufy je ekologické, nejsou při něm používány chemické nebo toxické prostředky. Veškerá použitá barviva jsou čistě přírodního původu. Elsa Zaldívarová se však nespokojila pouze s tím, že založila družstvo, které zajišťuje ženám z nejchudších rodin tolik potřebný přivýdělek. Rozhodla se jít dále a zaměřila se na možnosti využití lufového vlákna při výstavbě domů pro chudé. Spolu s dalšími spolupracovníky vyvinula nový, levný stavební materiál, který se vyrábí z odpadu ze zpracované lufy a z recyklovaného plastu. Z tohoto stavebního materiálu pak tým navrhl a realizoval stavbu jednoduchých domů pro nejchudší vrstvy obyvatelstva. Kromě řešení této, v Paraguayi velmi palčivé, sociální otázky je dalším nezanedbatelným přínosem nové technologie také ochrana životního prostředí, neboť zpracování lufy a recyklace plastů významně přispěje k ochraně rychle mizejících paraguayských lesů. Projekt využití alternativního a levného stavebního materiálu z lufy v boji proti chudobě získal i mezinárodní ocenění.
České znění. 
Top of page