Paraguayský dům z lufy / Paraguay's new houses (2009)

Popínavá rostlina lufa z čeledi tykvovitých je známá především tím, že její nezralé plody se používají ke konzumaci jako zelenina, zatímco z dozrálých plodů se vyrábějí přírodní houby. V Paraguayi byla tato rostlina dlouho zapomenuta, dokud zde v roce 1995 nevzniklo ve vesnici Repatriación družstvo pěstitelek lufy, které založila Elsa Zaldívarová, absolventka komunikačních a mediálních studií. Její cíl patří k nejušlechtilejším. Rozhodla se využít tuto rostlinu v boji proti chudobě ve své zemi. Z vysušených plodů lufy začala spolu s dalšími ženami vyrábět mycí houby a posléze další výrobky, které družstvo prodává. Ročně se zde zpracuje až 50 000 kusů lufy, a to výhradně ručně. Zpracování lufy je ekologické, nejsou při něm používány chemické nebo toxické prostředky. Veškerá použitá barviva jsou čistě přírodního původu. Elsa Zaldívarová se však nespokojila pouze s tím, že založila družstvo, které zajišťuje ženám z nejchudších rodin tolik potřebný přivýdělek. Rozhodla se jít dále a zaměřila se na možnosti využití lufového vlákna při výstavbě domů pro chudé. Spolu s dalšími spolupracovníky vyvinula nový, levný stavební materiál, který se vyrábí z odpadu ze zpracované lufy a z recyklovaného plastu. Z tohoto stavebního materiálu pak tým navrhl a realizoval stavbu jednoduchých domů pro nejchudší vrstvy obyvatelstva. Kromě řešení této, v Paraguayi velmi palčivé, sociální otázky je dalším nezanedbatelným přínosem nové technologie také ochrana životního prostředí, neboť zpracování lufy a recyklace plastů významně přispěje k ochraně rychle mizejících paraguayských lesů. Projekt využití alternativního a levného stavebního materiálu z lufy v boji proti chudobě získal i mezinárodní ocenění.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page