Poslední bitva Vikingů / Last Battle of the Vikings, The (2012)

Bitva u Largs v roce 1263 znamenala poslední boj s vikingskými nájezdníky na britské půdě. Šlo o závěrečný krvavý zvrat v konfliktu, trvajícím několik století. Sledujte příběh o úžasných mořeplavcích, Vikinzích ve Skotsku. Je to vyprávění o brutálním násilí a nelítostné válce. Je to však i příběh o nových technologiích a vytříbeném umění, o tom, jak vznikalo současné Skotsko a jak se Vikingové ocitli přímo v srdci této změny. Průvodcem dokumentu je Jon Henderson, mořský archeolog.
Vikingové, kteří poprvé vkročili na skotskou půdu, pocházeli ze západního Norska. Bergen, druhé norské největší město a ústřední bod země fjordů. Po moři se odtud dostanete rychleji do Skotska než do norského hlavního města Oslo. Ze západních fjordů Vikingové vyráželi na svých drakarech nejen ke břehům Skotska a Irska. Obsadili také Faerské ostrovy, Island a Grónsko. Dokonce se jim i na nějaký čas podařilo vybudovat opěrný bod v Severní Americe. Ovšem hodina zeměpisu nevysvětlí vše. Například to, proč Vikingové na dobyvatelské výpravy vyráželi. Až donedávna se všeobecně tradovalo, že Vikingy z jejich domoviny vyháněl hlad. Na příkrých fjordech je nedostatek zemědělsky využitelné půdy. Se zvyšujícím se počtem obyvatel narůstala i nouze. Ale Vikingové, kteří napadli ostrov Ajóna, netoužili po půdě. Blamakovi vrahové nebyli zemědělci, toužící se usadit a obdělávat půdu. Jakou tedy měli motivaci? Jako v každé detektivce jde o zájmovou sféru peněz...
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page