Chytrý mrakodrap / Megastructures - China's Smart Tower (2010)

Už před tisíci lety bylo město Kanton důležitým dopravním uzlem a klíčovým přístavem na námořní hedvábné stezce, která zajišťovala obchodní spojení mezi Východem a Západem. A počátkem 21. století se opět dostal na přední stránky novin. S blížícím se termínem asijských her totiž město vložilo miliardy dolarů do svého rozvoje. V nově vznikajícím obchodním centru Kantonu vyrostly desítky staveb, ovšem žádná z nich se nevyrovná Pearl River Tower. Snahou architektů bylo vytvořit plně energeticky soběstačnou budovu. Zatímco běžně se stavitelé mrakodrapů snaží pokud možno vyhnout oblastem, v nichž hrozí silné větry či tajfuny, zde se inženýři rozhodli zbudovat věž, která bude plně vydána na milost působení přírodních sil a dokáže je náležitě využít.
České znění. 
Top of page