Chytrý mrakodrap / Megastructures - China's Smart Tower (2010)

Už před tisíci lety bylo město Kanton důležitým dopravním uzlem a klíčovým přístavem na námořní hedvábné stezce, která zajišťovala obchodní spojení mezi Východem a Západem. A počátkem 21. století se opět dostal na přední stránky novin. S blížícím se termínem asijských her totiž město vložilo miliardy dolarů do svého rozvoje. V nově vznikajícím obchodním centru Kantonu vyrostly desítky staveb, ovšem žádná z nich se nevyrovná Pearl River Tower. Snahou architektů bylo vytvořit plně energeticky soběstačnou budovu. Zatímco běžně se stavitelé mrakodrapů snaží pokud možno vyhnout oblastem, v nichž hrozí silné větry či tajfuny, zde se inženýři rozhodli zbudovat věž, která bude plně vydána na milost působení přírodních sil a dokáže je náležitě využít.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page