Jak odchází prezident (2016)

Film odhaluje neznámé momenty a důležitá rozhodnutí našich dějin. 3. července roku 1992 proběhla ve Federálním shromáždění ČSFR volba prezidenta republiky. Jediným kandidátem byl dosavadní prezident Václav Havel a samotné volby se staly jedním z hlavních mezníků následného rozdělení federace na dva samostatné státy. Václav Havel zásluhou slovenské části druhé komory parlamentu tehdy zvolen nebyl. A stalo se tak poprvé v historii naší republiky. Současně to byl první velký politický neúspěch Václava Havla, který se doposud těšil neuvěřitelné oblibě obyvatelstva a obrovskému respektu v zahraničí. Originální Videojournal pořídil v těchto historických dnech exkluzivní záznam z hlavních kuloárů politické moci Československé republiky, zejména v Kanceláři prezidenta republiky. Jde o záběry, které doposud nebyly publikovány. Zachycují Václava Havla a jeho tým poradců při sledování průběhu voleb ve Federálním shromáždění v přímém přenosu a zaznamenávají jejich věcné, profesionální, ale i lidské reakce na výrazné momenty volby. V této fázi též začíná osobní drama Václava Havla, který si už uvědomuje riziko svého nezvolení a hledá své východisko. Jeho drama se stupňuje v průběhu druhého kola volby. Díky velkému podílu týmu poradců na řešení Havlovy pozice sledujeme drama řešení bipolárního kontextu mezi osobním a veřejným postavením politika. Pro úplnost jmenujme účastníky: sekretář Saša Neumann a poradci Žantovský, Vondra, Tigrid, Bútora, Schwarzenberg, Růžička. Na konci filmu jsme svědky jakési katarze. Havel nám v podobě rozhlasového natáčení Hovorů z Lán bezprostředně představuje své osobní východisko.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page