Kde začaly vánoce / Where Christmas began (2001)

Tento dokumentární film zkoumá kouzlo úplně prvních Vánoc, odhaluje historickou pravdu skrytou za biblickým příběhem a události, které vedly ke vzniku křesťanského světa.
České znění. 
Top of page