Korejská spojnice / Megastructures - Korean Superlink (2011)

Impulzem k jednomu z největších asijských stavebních projektů posledních let se stala problematická dopravní situace postihující stále rychleji rostoucí jihokorejské město Pusan a jeho spojení s nedalekým ostrovem Kodže, strategickým bodem průmyslu a turismu. Smělým řešením je čtyřproudá dálnice, která spojuje obě oblasti díky dvěma obrovitým zavěšeným mostům, klenoucím se téměř padesát metrů nad vodami zátoky Jinhae Bay. Oba mosty, dlouhé v součtu jako osmdesát fotbalových hřišť položených za sebou, patří k největším stavebním projektům na světě. To však není vše. Mosty je třeba propojit tunelem, přičemž vozovka, která jím prochází 48 metrů pod mořskou hladinou, je zase nejhlouběji položenou podmořskou silnicí na světě. Samotný tunel přitom tvoří osmnáct obřích segmentů, každý z nich je těžký jako letadlová loď a delší než dvě fotbalová hřiště. Navíc musí stavitelé počítat i s vrtochy přírody, nacházíme se totiž v oblasti velkých vln, silného větru a občasných tajfunů.
České znění.



Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page