Light and Dark (2013)

In this mind-bending series, Professor Jim Al-Khalili shows how by uncovering its secrets, scientists have used light to reveal the universe.
Anglické znění, anglické titulky.

E1 - Light
Two-part series in which Professor Jim Al-Khalili shows how, by uncovering its secrets, scientists have used light to reveal almost everything we know about the universe. But in the last 30 years we have discovered that far from seeing everything, we have seen virtually nothing. Our best estimate is that more than 99 per cent of the universe is actually hidden in the dark.
The story of how we used light to reveal the cosmos begins in the 3rd century BC when, by trying to understand the tricks of perspective, the Greek mathematician Euclid discovered that light travels in straight lines, a discovery that meant that if we could change its path we could change how we see the world. In Renaissance Italy 2,000 years later, Galileo Galilei did just that by using the lenses of his simple telescope to reveal our true place in the cosmos.
With each new insight into the nature of light came a fresh understanding of the cosmos. It has allowed us to peer deep into space and even revealed the composition and lifecycles of the stars.
In the 1670s, the Danish astronomer Ole Roemer discovered that light travelled at a finite speed, a discovery that had a profound implication. It meant the further one looks out into the universe, the further one looks back in time. And in 1964, by detecting the cosmic microwave background, the afterglow of the big bang, we captured the oldest light in the universe and saw as far back as it is possible to see with light.

E2 - Dark
Professor Jim Al-Khalili tells the story of how we went from thinking we were close to a complete understanding of the universe to realising we had seen almost none of it. Today, our best estimate is that more than 99 per cent of the cosmos is hidden in the dark, invisible to our telescopes and beyond our comprehension.
The first hints that there might be more out there than meets the eye emerged from the gloom in 1846 with the discovery of the planet Neptune. It was hard to find, because at four billion kilometres from the sun there was precious little light to illuminate it and, like 89 per cent of all the atoms in the universe, it gives off almost no light.
In the middle of the 20th century scientists discovered something even stranger - dark matter - stuff that wasn't just unseen, it was fundamentally un-seeable. In fact, to explain how galaxies are held together and how they formed in the first place, there needed to be four times as much dark matter as there was normal atomic matter.
In the late 1990s scientists trying to measure precisely how much dark matter there was in the universe discovered something even more elusive out there - dark energy, a mysterious new force driving the universe apart that is thought to make up a colossal 73 per cent of it.
Finally, Jim explores the quest to uncover the nature of dark energy and to see dark matter pull the first stars and galaxies together, a quest that involves peering into the darkest period in the cosmos's past.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page