Out of Gitmo / Forever Prison (2017)

Together, in a one-hour, two-part report, Out of Gitmo (Guantanamo Bay detention camp) and Forever Prison provide essential context for the continuing debate on what to do with the people still there and what will happen to the camp going forward.
Anglické znění.

E1 - Out of Gitmo
In the first segment, NPR and WGBH News correspondent Arun Rath follows the trail of one of the most recently released detainees from Gitmo to Serbia, where the government sent the former terror suspect. Rath, who has been covering Gitmo for years, talks with officials inside the camp and in Washington, including former Secretary of Defence Chuck Hagel, exploring the challenges and complexities of releasing men who were never charged with a crime but were once considered too great a risk to let go.

E2 - Forever Prison
Rath's reporting continues in a second segment, Forever Prison. In collaboration with Retro Report, the film draws on extensive and rare archival footage to tell the little known story of how the military base came to be used to hold people beyond the reach of U.S. law. It happened a decade before 9/11, when some 70,000 Haitian refugees fled their country, seeking asylum in the U.S. in the wake of a bloody coup.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page