První Evropané / Premiers européens, les (2010)

Prehistorie našeho kontinentu.
České znění.

E1
Náš příběh začíná jedním objevem. Před sto padesáti lety prohlásil Jacques Boucher de Perthes, že obsidián nalezený mezi kostmi dávno vyhynulých zvířat není pouhý kus kamene, ale člověkem vytvořený nástroj. Na štítek archeolog napsal "předpotopní období" – doba před Noemovou archou a před potopou tak, jak ji popsala Bible. Ten příběh byl předmětem vzrušených debat. Nikdo ho však nikdy nezapsal. Byl to příběh z doby před tím, než začala historie – "prehistorický" příběh.
Vědci stále pátrají po nalezištích, kde by mohli objevit lidské ostatky a lidmi vytvořené nástroje. Zároveň zkoumají naši DNA, která někde hluboko ukrývá tajemství naší minulosti. Cestu přes evropský kontinent začínáme v Pasteurově ústavu v Paříži. Tady zkoumají geny a DNA různých populací.

E2
Před dvaceti tisíci lety změnily rozsáhlé přesuny obyvatel běh evropské historie. Stalo se to na vrcholu poslední doby ledové. Lidský druh musel opustit známá území a hledat nová místa. Byli to příslušníci rodu homo sapiens. Během evoluce se objevily různé druhy lidí a po určitou dobu žily vedle sebe. Homo sapiens, původem z Afriky, se v Evropě poprvé objevil před pětačtyřiceti tisíci lety. Zhruba osmadvacet tisíc let před naším letopočtem vyhynul člověk neandrtálský. Homo sapiens žil dál a rozšiřoval se po celé Evropě. 
Top of page